Kalkulator BMI

BMI

Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.

Zakresy wartości BMI

a) wg podstawowej klasyfikacji:

b) wg poszerzonej klasyfikacji:

Kalkulator BMI

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz BMI (Body Mass Index)

Jednostki  
Podaj wiek  
Twoja płeć  
Twój wzrost stóp cali
Twoja waga lb
Twój wzrost cm
Twoja waga kg